دوبله بازار (بزرگترین وبلاگ اطلاع رسانی دوبله در ایران) تو این وبلاگ سعی میکنیم که جدیدترین فیلمها و کارتون های دوبله شده رو بهتون معرفی کنیم و سعی می کنیم که آنونس های دوبله مختلف را برای دانلود قرار دهیم...برای تبلیغات با ما تماس بگیرید(روزانه 500 تومان) tag:http://dublebazar.mihanblog.com 2018-06-23T05:50:19+01:00 mihanblog.com کانال دوبله بازار افتتاح شد 2017-07-24T18:17:31+01:00 2017-07-24T18:17:31+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/842 مدیر وبلاگ با سلام به همه دوستان عزیزبعد از کلی دوری برگشتیم اما این بار با کانال تلگراممونحتما به کانالمون سر بزنیدآدرس کانال:http://t.me/dublebazar با سلام به همه دوستان عزیز
بعد از کلی دوری برگشتیم اما این بار با کانال تلگراممون
حتما به کانالمون سر بزنید

آدرس کانال:http://t.me/dublebazar
]]>
خداحافظ!!! 2015-04-03T10:46:53+01:00 2015-04-03T10:46:53+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/841 مدیر وبلاگ خوشحالیم که تونستیم تو ایام عید دوباره در خدمت شما باشیم.همونطور که قبلا گفتیم,وبلاگ دوبله بازار از فردا شنبه 15 فروردین تعطیل می شود.امیدواریم در ایامی که در خدمتتون بودیم,مورد رضایت شما قرار گرفته باشیم.خداحافظ خوشحالیم که تونستیم تو ایام عید دوباره در خدمت شما باشیم.

همونطور که قبلا گفتیم,وبلاگ دوبله بازار از فردا شنبه 15 فروردین تعطیل می شود.

امیدواریم در ایامی که در خدمتتون بودیم,مورد رضایت شما قرار گرفته باشیم.


خداحافظ
]]>
فیلمهای سینمایی جمعه 14 فروردین 2015-04-02T04:41:34+01:00 2015-04-02T04:41:34+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/840 مدیر وبلاگ شبکه دوشور نوجوانی///When We Were Boysساعت:18محصول 2009 کاناداIMDB:5.3شبکه سهآرامگاه اژدها///Legendary:Tomb Of The Dragonساعت:11محصول 2013 چین و انگلیسIMDB:3.9شبکه چهارباند پیکاسو///La banda Picassoساعت:15محصول 2012 اسپانیاIMDB:5.1شبکه پویاراز کتابخانه مادربزرگ///Kérity, la maison des contesساعت:20محصول 2009 فرانسه و ایتالیاIMDB:6.7شبکه نمایشکلیک///Clickساعت:20محصول 2006 آمریکابا بازی:آدام سندلرIMDB:6.4یکی پیدا شد/// Koi... Mil Gayaساعت:23محصول 2003 هندIMDB:7.1فیلمهای پیشنهادی دوبله بازار:کلیک شبکه دو

شور نوجوانی///When We Were Boys

http://www.kinosmith.com/images/posters/95-when_we_were_boys.jpg

ساعت:18

محصول 2009 کانادا

IMDB:5.3

شبکه سه

آرامگاه اژدها///Legendary:Tomb Of The Dragonساعت:11

محصول 2013 چین و انگلیس

IMDB:3.9

شبکه چهار

باند پیکاسو///La banda Picasso

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/picasso.jpg

ساعت:15

محصول 2012 اسپانیا

IMDB:5.1

شبکه پویا

راز کتابخانه مادربزرگ///Kérity, la maison des contes

سینمایی راز کتابخانه مادربزرگ

ساعت:20

محصول 2009 فرانسه و ایتالیا

IMDB:6.7

شبکه نمایش


کلیک///Click

http://m.niusnews.com/upload/imgs/default/13JulW/changemovies/4.jpg

ساعت:20

محصول 2006 آمریکا

با بازی:آدام سندلر

IMDB:6.4

یکی پیدا شد/// Koi... Mil Gaya

http://arezuchat.ir/wp-content/uploads/2015/02/Koi_Mil_Gaya.jpg

ساعت:23

محصول 2003 هند

IMDB:7.1

فیلمهای پیشنهادی دوبله بازار:کلیک-یکی پیدا شد
]]>
فیلمهای سینمایی پنجشنبه 13 فروردین 2015-04-01T04:47:53+01:00 2015-04-01T04:47:53+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/839 مدیر وبلاگ شبکه سهفرار از جهنم///Out Of Infernoساعت:00:15 بامدادمحصول 2013 چینIMDB:5.9شبکه چهاربازگشت به خانه///die heimkehrساعت:15محصول 2012 آلمانIMDB:6.2شبکه پویاگروه امداد هوایی///Sky Force 3Dساعت:20محصول 2012 آمریکاIMDB:3.9شبکه نمایشبه دنبال رونی///Where is Ronnyساعت:20محصول 2009 کره جنوبیIMDB:7ماجراهای شگفت انگیز ادل بلانسک///The Extraordinary Adventures Of Adèle Blanc-Secساعت:23محصول 2010 فرانسهIMDB:6.3 فیلم پیشنهادی دوبله بازار:ماجراهای شگفت انگیز ادل بلانسک شبکه سه

فرار از جهنم///Out Of Inferno

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/out.jpg

ساعت:00:15 بامداد

محصول 2013 چین

IMDB:5.9

شبکه چهار

بازگشت به خانه///die heimkehr

https://www.jpc.de/image/w600/front/0/4052912261396.jpg

ساعت:15

محصول 2012 آلمان

IMDB:6.2

شبکه پویا

گروه امداد هوایی///Sky Force 3D

http://s1.img7.ir/hGoOy.jpg

ساعت:20

محصول 2012 آمریکا

IMDB:3.9

شبکه نمایش

به دنبال رونی///Where is Ronny

http://www.asiatorrents.me/imagehost/images/568556where%20is%20ronny.jpg

ساعت:20

محصول 2009 کره جنوبی

IMDB:7

ماجراهای شگفت انگیز ادل بلانسک///The Extraordinary Adventures Of Adèle Blanc-Sec

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/19410139.jpg

ساعت:23

محصول 2010 فرانسه

IMDB:6.3

فیلم پیشنهادی دوبله بازار:ماجراهای شگفت انگیز ادل بلانسک

]]>
فیلم های سینمایی چهارشنبه 12 فروردین 2015-03-31T04:43:22+01:00 2015-03-31T04:43:22+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/838 مدیر وبلاگ شبکه سهروزی روزگاری شانگهای///Once Upon A Time In Shanghaiساعت:1 بامدادمحصول 2014 چین و هنگ کنگIMDB:6.9شبکه پویازرافه///Zarafaساعت:20محصول 2012 فرانسهIMDB:6.7شبکه نمایشویلی///Mein Gott,Willi!ساعت:20محصول 1980 آلمانبا بازی:دی دیIMDB:6کارآگاه نمونه///Badges Of Furyساعت:23محصول 2013 چینبا بازی:جت لیIMDB:4.6فیلمهای پیشنهادی دوبله بازار:هیچ کدام! شبکه سه

روزی روزگاری شانگهای///Once Upon A Time In Shanghai


ساعت:1 بامداد

محصول 2014 چین و هنگ کنگ

IMDB:6.9

شبکه پویا


زرافه///Zarafa

http://pooyatv.ir/media/k2/items/cache/5346dd59dcf5470799f7532e6131c562_XL.jpg

ساعت:20

محصول 2012 فرانسه

IMDB:6.7

شبکه نمایش

ویلی///Mein Gott,Willi!

http://image.tmdb.org/t/p/original/pTi2yzlLGU8rtwMRcgyxjJv8Zu.jpg

ساعت:20

محصول 1980 آلمان

با بازی:دی دی

IMDB:6

کارآگاه نمونه///Badges Of Fury

http://cdn.madman.com.au/images/series/17941-series-header.jpg

ساعت:23

محصول 2013 چین

با بازی:جت لی

IMDB:4.6

فیلمهای پیشنهادی دوبله بازار:هیچ کدام!
]]>
فیلم های سینمایی سه شنبه 11 فروردین 2015-03-30T05:27:33+01:00 2015-03-30T05:27:33+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/837 مدیر وبلاگ شبکه دوتام سایر و هاکلبری فین///Tom Sawyer And Huckleberry Finnساعت:18محصول 2014 آمریکا و آلمانIMDB:5.4شبکه سهافسانه ناشناخته///Ragnarokساعت:00:15محصول 2013 نروژIMDB:6شبکه تهرانفراری///The Running Manساعت:13:30محصول 2013 کره جنوبیImdb:6.3شبکه پویاگوریل سفید///Snowflake:The White Gorillaساعت:20محصول 2011 اسپانیاIMDB:4.6شبکه نمایشملکه(3)///Queenساعت:20محصول 1993 آمریکاIMDB:7.8بازگشت به رودخانه برفی///Return To Snowy Riverساعت:23محصول 1988 استرالیاIMDB:6.5فیلمهای پیشنهادی دوبله بازار:فراری-ملکه 3 شبکه دو

تام سایر و هاکلبری فین///Tom Sawyer And Huckleberry Finn

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/tom.jpg

ساعت:18

محصول 2014 آمریکا و آلمان

IMDB:5.4

شبکه سه

افسانه ناشناخته///Ragnarok


ساعت:00:15

محصول 2013 نروژ

IMDB:6

شبکه تهران

فراری///The Running Man

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/runnig.jpg

ساعت:13:30

محصول 2013 کره جنوبی

Imdb:6.3

شبکه پویا

گوریل سفید///Snowflake:The White Gorilla


ساعت:20

محصول 2011 اسپانیا

IMDB:4.6

شبکه نمایش

ملکه(3)///Queen

http://static.tvgcdn.net/rovi/showcards/tvshow/new/203912/thumbs/280357_140x187.jpg

ساعت:20

محصول 1993 آمریکا

IMDB:7.8

بازگشت به رودخانه برفی///Return To Snowy River

http://img.soundtrackcollector.com/cd/large/Return_snowy_river_VCD70451.jpg

ساعت:23

محصول 1988 استرالیا

IMDB:6.5

فیلمهای پیشنهادی دوبله بازار:فراری-ملکه 3
]]>
فیلم های سینمایی دوشنبه 10 فروردین 2015-03-29T04:55:53+01:00 2015-03-29T04:55:53+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/836 مدیر وبلاگ شبکه سهآقای سریع///Khiladi 786ساعت:00:15محصول 2012 هندIMDB:4.2شبکه چهارفریب بزرگ///The Grand Seductionساعت:15محصول 2013 کاناداIMDB:7شبکه پویاخانه شعبده باز///House Of Magicساعت:20محصول 2013 بلژیکIMDB:6.3شبکه نمایشملکه(2)///Queenساعت:20محصول 1993 آمریکاIMDB:7.8مردی از رودخانه برفی///The Man From Snowy Riverساعت:23محصول 1982 استرالیاIMDB:7.2فیلمهای پیشنهادی دوبله بازار:فریب بزرگ-ملکه 2 شبکه سه

آقای سریع///Khiladi 786

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/kiladi.jpg

ساعت:00:15

محصول 2012 هند

IMDB:4.2

شبکه چهار

فریب بزرگ///The Grand Seduction

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/sed.jpg

ساعت:15

محصول 2013 کانادا

IMDB:7

شبکه پویا

خانه شعبده باز///House Of Magic

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/magic.jpg

ساعت:20

محصول 2013 بلژیک

IMDB:6.3

شبکه نمایش

ملکه(2)///Queen

http://static.tvgcdn.net/rovi/showcards/tvshow/new/203912/thumbs/280357_140x187.jpg

ساعت:20

محصول 1993 آمریکا

IMDB:7.8

مردی از رودخانه برفی///The Man From Snowy River

http://atalkingdog.com/images/UserFiles/Photos/ManFromSnowyRiver.jpg

ساعت:23

محصول 1982 استرالیا

IMDB:7.2

فیلمهای پیشنهادی دوبله بازار:فریب بزرگ-ملکه 2
]]>
فیلمهای سینمایی یکشنبه 9 فروردین 2015-03-28T05:08:38+01:00 2015-03-28T05:08:38+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/835 مدیر وبلاگ شبکه یکسرقت خاموش///11.6ساعت:16:20محصول 2013 فرانسهIMDB:5.8شبکه سهبازی مرگبار///All Things To All Menساعت:00:15 بامدادمحصول 2013 انگلیسIMDB:4.3شبکه چهارزندگی پادشاه///Life Of A Kingساعت:15محصول 2013 آمریکابا بازی:کوبا گودیننگ جونیورIMDB:6.9شبکه تهرانیک روز سخت///A Hard Dayساعت:13:30محصول 2014 کره جنوبیIMDB:7.2شبکه پویاکومبا///Khumbaساعت:20محصول 2013 آفریقای جنوبیIMDB:5.8شبکه نمایشملکه(1)///Queenساعت:20محصول 1993 آمریکاIMDB:7.8شنای بدون نفس///No Breathingساعت:23محصول 2013 کره جنوبیIMDB:6.4فیلمهای شبکه یک

سرقت خاموش///11.6

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/serghat.jpg

ساعت:16:20

محصول 2013 فرانسه

IMDB:5.8

شبکه سه

بازی مرگبار///All Things To All Men

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/things.jpg

ساعت:00:15 بامداد

محصول 2013 انگلیس

IMDB:4.3

شبکه چهار

زندگی پادشاه///Life Of A King

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/king.jpg

ساعت:15

محصول 2013 آمریکا

با بازی:کوبا گودیننگ جونیور

IMDB:6.9

شبکه تهران

یک روز سخت///A Hard Day

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/hardday.jpg

ساعت:13:30

محصول 2014 کره جنوبی

IMDB:7.2

شبکه پویا

کومبا///Khumba

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ef/Khumba_poster.jpg

ساعت:20

محصول 2013 آفریقای جنوبی

IMDB:5.8

شبکه نمایش

ملکه(1)///Queen

http://static.tvgcdn.net/rovi/showcards/tvshow/new/203912/thumbs/280357_140x187.jpg

ساعت:20

محصول 1993 آمریکا

IMDB:7.8

شنای بدون نفس///No Breathing

http://fims.kofic.or.kr/common/mast/movie/2013/11/b817eb567e104430bfb4c116a38920cd.jpg

ساعت:23

محصول 2013 کره جنوبی

IMDB:6.4

فیلمهای پیشنهادی دوبله بازار:زندگی پادشاه-ملکه
]]>
فیلمهای سینمایی شنبه 8 فروردین(بروزرسانی) 2015-03-27T04:46:00+01:00 2015-03-27T04:46:00+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/834 مدیر وبلاگ شبکه یکپلیس بازی///Let's Be Copsساعت:16:20محصول 2014 آمریکاIMDB:6.5شبکه دونود دقیقه زندگی///The Angriest Man In Brooklynساعت:18محصول 2014 آمریکابا بازی:رابین ویلیامزIMDB:5.6شبکه چهارچاپلین///Chaplinساعت:11محصول 1992 آمریکا,انگلستان,ژاپن و فرانسهبا بازی:رابرت دانی جونیورIMDB:7.6شبکه تهرانپلیس بازی///Ride Alongساعت:13:30محصول 2014 آمریکابا بازی:کوین هارت و آیس کیوبIMDB:6.1شبکه پویاافسانه اوز:بازگشت دوروتی///Legend Of Oz:Dorothy's Returnساعت:20محصول 2013 آمریکا و هندIMDB:5.8شبکه نمایشاسباب بازی شبکه یک

پلیس بازی///Let's Be Cops

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/cops.jpg

ساعت:16:20

محصول 2014 آمریکا

IMDB:6.5

شبکه دو

نود دقیقه زندگی///The Angriest Man In Brooklyn

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/brooklyn.jpg

ساعت:18

محصول 2014 آمریکا

با بازی:رابین ویلیامز

IMDB:5.6

شبکه چهار

چاپلین///Chaplin

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/39/Chaplin1992.jpg/220px-Chaplin1992.jpg

ساعت:11

محصول 1992 آمریکا,انگلستان,ژاپن و فرانسه

با بازی:رابرت دانی جونیور

IMDB:7.6

شبکه تهران

پلیس بازی///Ride Along

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/index.jpg

ساعت:13:30

محصول 2014 آمریکا

با بازی:کوین هارت و آیس کیوب

IMDB:6.1

شبکه پویا

افسانه اوز:بازگشت دوروتی///Legend Of Oz:Dorothy's Return

http://kitepunye.com/wp-content/uploads/2014/05/image79.jpg

ساعت:20

محصول 2013 آمریکا و هند

IMDB:5.8

شبکه نمایش

اسباب بازی ها///Toys

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/32/Toys_poster.jpg

ساعت:20

محصول 1992 آمریکا

با بازی:رابین ویلیامز

IMDB:5

کارآگاه خصوصی///Private Eye

http://resizing.flixster.com/ltubg39-1VQnzMILi2ZDVwr_kJs=/180x270/dkpu1ddg7pbsk.cloudfront.net/movie/11/19/01/11190170_ori.jpg

ساعت:23

محصول 2009 کره جنوبی

IMDB:7فیلمهای پیشنهادی دوبله بازار:پلیس بازی ها!!-نود دقیقه زندگی-چاپلین
]]>
فیلمهای سینمایی جمعه 7 فروردین 2015-03-26T04:56:19+01:00 2015-03-26T04:56:19+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/833 مدیر وبلاگ شبکه سهکریش 3///Krrish 3ساعت:11محصول 2013 هندIMDB:5.6شبکه چهارناشناس///Anonymousساعت:15محصول 2011 آمریکا,انگلستان و آمریکاIMDB:6.9شبکه تهرانپلیس بازی///Ride Alongساعت:13:30محصول 2014 آمریکابا بازی:کوین هارت و آیس کیوبIMDB:6.1شبکه پویاهواپیماها 2///Planes:Fire And Rescue ساعت:20محصول 2014 آمریکاIMDB:5.9شبکه نمایشمبارزان شانگهای///Shanghai Knightsساعت:20محصول 2003 آمریکابا بازی:جکی چان و اوون ویلسونIMDB:6.2پرنسس کائیولانی///Princess Kaiulaniساعت:23محصول 2009 آمریکا و انگلستانIMDB:6.1عناوین پیشنهاد شبکه سه

کریش 3///Krrish 3

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/krrish.jpg

ساعت:11

محصول 2013 هند

IMDB:5.6

شبکه چهار

ناشناس///Anonymous

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/anonymous.jpg

ساعت:15

محصول 2011 آمریکا,انگلستان و آمریکا

IMDB:6.9

شبکه تهران

پلیس بازی///Ride Along

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/index.jpg

ساعت:13:30

محصول 2014 آمریکا

با بازی:کوین هارت و آیس کیوب

IMDB:6.1

شبکه پویا

هواپیماها 2///Planes:Fire And Rescue

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/Havapeyma.jpg

ساعت:20

محصول 2014 آمریکا

IMDB:5.9

شبکه نمایش

مبارزان شانگهای///Shanghai Knights

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/knights.jpg

ساعت:20

محصول 2003 آمریکا

با بازی:جکی چان و اوون ویلسون

IMDB:6.2

پرنسس کائیولانی///Princess Kaiulani

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/princess.jpg

ساعت:23

محصول 2009 آمریکا و انگلستان

IMDB:6.1

عناوین پیشنهادی دوبله بازار:ناشناس-پلیس بازی-مبارزان شانگهای
]]>
فیلمهای سینمایی پنجشنبه 6 فروردین 2015-03-25T05:49:05+01:00 2015-03-25T05:49:05+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/832 مدیر وبلاگ شبکه یکنابخشوده///Unforgivenساعت:16:30محصول 2013 ژاپنIMDB:7.2شبکه دوجزیره دایناسور///Dinosaur Islandساعت:18محصول 2014 استرالیاIMDB:3.5شبکه سهپمپی///Pompeiiساعت:00:15محصول 2014 آمریکا,کانادا و آلمانIMDB:5.6شبکه چهارعجیب تر از خیال///Stranger Than Fictionساعت:11محصول 2006 آمریکابا بازی:ویل فرلIMDB:7.7پایان ناخوشایند///Not Another Happy Endingساعت:15محصول 2013 انگلستانIMDB:6.3شبکه تهرانهیجان زندگی///Kickساعت:13:30محصول 2014 هندIMDB:5.7شبکه پویاریو 2///Rio 2ساعت:20محصول 2014 آمریکاIMDB:6.4شبکه ن شبکه یک

نابخشوده///Unforgiven

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/unforgiven.jpg

ساعت:16:30

محصول 2013 ژاپن

IMDB:7.2

شبکه دو

جزیره دایناسور///Dinosaur Island

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/dinosaur.jpg

ساعت:18

محصول 2014 استرالیا

IMDB:3.5

شبکه سه

پمپی///Pompeii

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/1.jpg

ساعت:00:15

محصول 2014 آمریکا,کانادا و آلمان

IMDB:5.6

شبکه چهار

عجیب تر از خیال///Stranger Than Fiction

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/ff/Stranger_Than_Fiction_(2006_movie_poster).jpg

ساعت:11

محصول 2006 آمریکا

با بازی:ویل فرل

IMDB:7.7

پایان ناخوشایند///Not Another Happy Ending


http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/happy.jpg

ساعت:15

محصول 2013 انگلستان

IMDB:6.3

شبکه تهران

هیجان زندگی///Kick

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/kick.jpg

ساعت:13:30

محصول 2014 هند

IMDB:5.7

شبکه پویا

ریو 2///Rio 2

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/rio.jpg

ساعت:20

محصول 2014 آمریکا

IMDB:6.4

شبکه نمایش

ظهر شانگهای///Shanghai Noon

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/ee/ShanghaiNoon_Poster.jpg/220px-ShanghaiNoon_Poster.jpg

ساعت:20

محصول 2000 آمریکا و هنگ کنگ

با بازی:جکی چان و اوون ویلسون

IMDB:6.6

آتش در برابر آتش///Fire With Fire

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/sd.jpg

ساعت:23

محصول 2012 آمریکا

با بازی:بروس ویلیس  و رزاریو داوسن

IMDB:5.7

عناوین پیشنهادی دوبله بازار:نابخشوده-عجیب تر از واقعیت-ریو 2-ظهر شانگهای
]]>
فیلمهای سینمایی چهارشنبه 5 فروردین 2015-03-24T05:25:05+01:00 2015-03-24T05:25:05+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/831 مدیر وبلاگ شبکه یکمسیر سنگی///A Walk Among The Tombstonesساعت:16محصول 2014 آمریکابا بازی:لیام نیسونIMDB:6.6شبکه دوفرمول درمان///The Cureساعت:18محصول 2014 آمریکا و نیوزیلندIMDB:3.4شبکه چهاراستالینگراد///Stalingradساعت:15محصول 2013 روسیهIMDB:5.6شبکه مستندشهروند چند ملیتی///Citizenfourساعت:14محصول 2014 آمریکا,انگلستان و آلمانIMDB:8.2این مستند برنده بهترین فیلم مستند در اسکار 2015 شد...شبکه پویافوتبال دستی///Metegolساعت:20محصول 2013 آمریکا,اسپانیا,آرژانتین و هندوستانIMDB:6.9شبکه نمایشبازی اسرارآمیز///Zip And شبکه یک

مسیر سنگی///A Walk Among The Tombstones

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/walk.jpg

ساعت:16

محصول 2014 آمریکا

با بازی:لیام نیسون

IMDB:6.6

شبکه دو

فرمول درمان///The Cure

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/cure.jpg

ساعت:18

محصول 2014 آمریکا و نیوزیلند

IMDB:3.4

شبکه چهار

استالینگراد///Stalingrad

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/stalingrad.jpg

ساعت:15

محصول 2013 روسیه

IMDB:5.6

شبکه مستند

شهروند چند ملیتی///Citizenfourساعت:14

محصول 2014 آمریکا,انگلستان و آلمان

IMDB:8.2

این مستند برنده بهترین فیلم مستند در اسکار 2015 شد...

شبکه پویا

فوتبال دستی///Metegol

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/metegol.jpg

ساعت:20

محصول 2013 آمریکا,اسپانیا,آرژانتین و هندوستان

IMDB:6.9

شبکه نمایش

بازی اسرارآمیز///Zip And Zap And The Marble Gang

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/marbke.jpg

ساعت:20

محصول 2013 اسپانیا

IMDB:5.4

آسمان و زمین///Heaven And Earth

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/heaven.jpg

ساعت:23

محصول 1990 ژاپن

IMDB:7.1

عناوین پیشنهادی دوبله بازار:مسیر سنگی-استالینگراد-شهروند چند ملیتی-فوتبال دستی-آسمان و زمین
]]>
فیلمهای سینمایی سه شنبه چهارم فروردین 2015-03-23T04:32:30+01:00 2015-03-23T04:32:30+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/830 مدیر وبلاگ شبکه چهاردور افتاده///All Is Lostساعت:15محصول 2013 آمریکابا بازی:رابرت ردفوردIMDB:6.9شبکه نمایشروزهای پایانی در مریخ///The Last Days On Marsساعت:23محصول 2013 انگلستان و ایرلندبا بازی:لیو شرایبرIMDB:5.5فیلم پیشنهادی دوبله بازار:دور افتاده شبکه چهار

دور افتاده///All Is Lost

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/lost.jpg

ساعت:15

محصول 2013 آمریکا

با بازی:رابرت ردفورد

IMDB:6.9

شبکه نمایش

روزهای پایانی در مریخ///The Last Days On Mars

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/144409.jpg

ساعت:23

محصول 2013 انگلستان و ایرلند

با بازی:لیو شرایبر

IMDB:5.5

فیلم پیشنهادی دوبله بازار:دور افتاده
]]>
فیلمهای سینمایی دوشنبه سوم فروردین 2015-03-22T05:00:08+01:00 2015-03-22T05:00:08+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/829 مدیر وبلاگ روز دوشنبه همه شبکه ها به جز شبکه نمایش فیلمهای ایرانی دارند...شبکه نمایشجاذبه///Gravityساعت:20محصول 2013 آمریکا و انگلستانبا بازی:جورج کلونی و ساندرا بولاکIMDB:7.9در راه خانه///Way Back Homeساعت:23محصول 2013 کره جنوبیIMDB:7.7فیلم پیشنهادی دوبله بازار:جاذبه
شبکه نمایش

جاذبه///Gravity

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/gravity.jpg

ساعت:20

محصول 2013 آمریکا و انگلستان

با بازی:جورج کلونی و ساندرا بولاک

IMDB:7.9

در راه خانه///Way Back Home

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/home.jpg

ساعت:23

محصول 2013 کره جنوبی

IMDB:7.7

فیلم پیشنهادی دوبله بازار:جاذبه


]]>
فیلمهای سینمایی دوم فروردین 2015-03-21T10:31:35+01:00 2015-03-21T10:31:35+01:00 tag:http://dublebazar.mihanblog.com/post/828 مدیر وبلاگ شبکه یک47 رونین///47 Roninساعت:16محصول 2013 آمریکابا بازی:کیانو ریوزIMDB:6.3شبکه دونبوغ شگفت انگیز///The Young And Prodigious T.S.Spivetساعت:18محصول 2013 فرانسه,کانادا و استرالیاIMDB:7.1شبکه چهارجیمی پی///Jimmy P.ساعت:15محصول 2013 آمریکا و فرانسهبا بازی:بنیسیو دل توروIMDB:6شبکه تهراندزدان دریایی///The Piratesساعت:13:30محصول2014  کره جنوبیIMDB:6.4شبکه پویاباد برمیخیزد///The Wind Risesساعت:20محصول 2013 ژاپنIMDB:7.8شبکه نمایشتری///Terriساعت:20محصول 2011 آمریکابا بازی:جان سی رایلیIMDB:6.5خلبان شبکه یک

47 رونین///47 Ronin

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/ronin.jpg

ساعت:16

محصول 2013 آمریکا

با بازی:کیانو ریوز

IMDB:6.3

شبکه دو

نبوغ شگفت انگیز///The Young And Prodigious T.S.Spivet

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/ts.jpg

ساعت:18

محصول 2013 فرانسه,کانادا و استرالیا

IMDB:7.1

شبکه چهار

جیمی پی///Jimmy P.

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/jimmyp.jpg

ساعت:15

محصول 2013 آمریکا و فرانسه

با بازی:بنیسیو دل تورو

IMDB:6

شبکه تهران

دزدان دریایی///The Pirates

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/pirates.jpg

ساعت:13:30

محصول2014  کره جنوبی

IMDB:6.4

شبکه پویا

باد برمیخیزد///The Wind Rises

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/wind.jpg

ساعت:20

محصول 2013 ژاپن

IMDB:7.8

شبکه نمایش

تری///Terri

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/terri.jpg

ساعت:20

محصول 2011 آمریکا

با بازی:جان سی رایلی

IMDB:6.5

خلبان ابدی///The Eternal Zero

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/348/1041641/zero.jpg

ساعت:23

محصول 2013 ژاپن

IMDB:7.2

عناوین پیشنهادی دوبله بازار:47 رونین-نبوغ شگفت انگیز-جیمی پی-باد بر می خیزد-تری
]]>